≡ Menu

sarah palin

Sarah Palin’s Fox News “debut”

{ 0 comments }

Tina Fey as Sarah Palin take 3 [THE DEBATE – w/Queen Latifa]

{ 0 comments }

Tina Fey as Sarah Palin on SNL [Katie Couric interview]

{ 7 comments }